artikel Stad in Bedrijf

Asielzoekers grootste onbenutte arbeidspotentieel

MPeople is met Tomassen Duck-to afgelopen zomer een project gestart waarbij twee azc-bewoners ‘tot grote tevredenheid’ bij de eendenslachterij werken. ,,Dat heeft ons aan het denken gezet. Asielzoekers vormen het grootste onbenutte arbeidspotentieel. Zij zijn erg gemotiveerd om te werken, er zitten veel hoogopgeleide mensen tussen. Ook bedrijven willen investeren in de inzet van asielzoekers, omdat ze mensen nodig hebben’’, vertelt Maarten van Panhuis, directeur van de HR-organisatie.

Asielzoekers grootste onbenutte arbeidspotentieel

Wel zijn er praktische en wettelijke belemmeringen, zo wees juridisch onderzoek uit. ,,Een beperking is dat ze vaak nog geen BSN-nummer hebben en op het moment dat ze een status krijgen, moeten ze mogelijk naar een andere plaats verhuizen. Ook taal en vervoer zijn vaak een belemmering. Wettelijk mogen ze maar 24 weken per jaar werken, dus op het moment dat ze goed meedraaien in het bedrijf, moeten ze er weer uit.’’

In samenwerking met COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) Harderwijk start MPeople een pilot waarbij een groep van tien asielzoekers wordt ingezet bij vijf bedrijven. ,,Elk bedrijf stelt twee vacatures beschikbaar en wij nemen alle praktische en juridische bezwaren weg. We organiseren alles rondom het personeelsdossier – o.a. tewerkstellingsvergunning – om de werknemer in te zetten. Praktische zaken zoals het vertalen van veiligheidsinstructies of personeelshandboek nemen wij uit handen en ook het vervoer lossen wij op, in de vorm van een (elektrische) fiets of meerijden.’’

Er zijn twee opties: het bedrijf neemt zelf de medewerker onder contract, waarbij MPeople alle administratieve taken overneemt, of de medewerker komt tijdelijk bij MPeople onder contract, tot alle praktische zaken geregeld zijn en kan dan kosteloos door het bedrijf worden overgenomen.

Het gaat uitsluitend om bewoners van het azc, benadrukt Van Panhuis. ,,Het betreft mensen die al minimaal zes maanden in Nederland zijn om überhaupt te mogen werken en dus niet de huidige stroom Oekraïense vluchtelingen.’’

MPeople heeft een projectleider aangewezen: Reem Alhaj Hasan, een vluchtelinge uit het azc. ,,Zij gaat met deelnemers in gesprek over de voortgang, de taalopleiding coördineren en laat nieuwe medewerkers meedraaien. Ook is ze contactpersoon voor de bedrijven. Ze woont op het azc, spreekt vloeiend Engels en kan direct inspringen als er iets speelt.’’

De aanpak mag inmiddels op bredere interesse rekenen. Van Panhuis heeft al meerdere aanvragen van bedrijven ontvangen om aan te sluiten. ,,Het moet eerst twee maanden goed lopen en als de kinderziektes eruit zijn, gaan we uitbreiden.’’

Bron: Stad in Bedrijf

Een zieke werknemer tijdens ouderschapsverlof

27 September 2022

Sinds een aantal jaar is het voor werknemers mogelijk om ouderschapsverlof op te nemen. Onlangs waren er nieuwe wijzigingen en gaf het UWV duidelijkheid over ziekte tijdens dit verlof. Waar heb je als werknemer recht op en hoe werkt het voor werkgevers?

Een zieke oproepkracht, moet je die doorbetalen?

27 September 2022

In de huidige tijd van extreme arbeidskrapte in vele branches is de vraag "moet je een zieke oproepkracht doorbetalen" eentje die vaak gesteld wordt. Hoe zit dit precies? Je leest het in dit artikel.

Prinsjesdag 2022

21 September 2022

Ieder jaar wordt op de derde dinsdag van september de Miljoenennota en rijksbegroting voor het jaar erna gepresenteerd. In dit artikel een overzicht van alle highlights.